• ෆේස්බුක්
  • YouTube
  • ට්විටර්
  • LinkedIn
  • ගූගල්
  • sns5

අපි ගැන

Omni කපන යන්ත CNC රවුටරය, ලේසර් සහ cncplasma නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය සහ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සඳහා විශේෂිත ව්යාපාර වේ. , වාහන සාගර, විනෝද වාහන, 3D මූර්ති, සංකල්පය ආකෘති, රටාව කරමින්, පිහිටුවා ප්ලාස්ටික් සහ ලී කම්කරු ඇතුළු නිෂ්පාදන අංශ පුළුල් පරාසයක් වෙත Omni සැපයුම යන්ත.


WhatsApp Online Chat !